First slide
 

Wie zijn wij:

De Vrije Evangelische Gemeente van Wormerveer is een liefdevolle gemeenschap van christenen die er op gericht is God en de naaste te dienen.

We zijn een plaatselijke en zelfstandige gemeente die landelijk is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

De Bond bestaat uit 32 gemeenten.


We geloven dat God de wereld lief heeft. We erkennen Jezus Christus als de Zoon van God. Wij willen zijn volgelingen zijn, daarbij is de bijbel onze leidraad. Onze kortste belijdenis is: Jezus is Heer. We willen zendingsgemeente zijn, dat houdt in dat wij de verkondiging van het evangelie in woord en daad als een belangrijke taak zien van de gemeente.

Over onze naam:

Vrije, staat voor, plaatselijk, zelfstandig, zonder bemoeienis van bovenaf. Wij kennen dus geen synode of vaste belijdenisgeschriften. (wel besturen en dat wat we samen hebben afgesproken) De oorsprong van het woord komt van het feit dat wij geen bemoeienis van de staat kennen.


Evangelische: komt van het woord evangelie, dat is blijde boodschap. Voor ons is het geweldig nieuws dat Gods liefde wereldwijd is en ons bekend is gemaakt in en door Jezus Christus, zijn Zoon.


Gemeente: wij zijn een gemeenschap van gelovigen, waarbij ieder/elk individu telt en er mag zijn. Een open gemeenschap. Lid word je door doop en belijdenis.

Terug

 

© 2015 - Vrije Evangelische Gemeente te Wormerveer