First slide
 

Missie:

De Vrije Evangelische Gemeente te Wormerveer is een liefdevolle gemeenschap van christenen die erop gericht is om God en de naaste te dienen. Omdat geloven inhoudt dat je onderweg ben met Jezus Christus betekent het dat we onze gemeente zo inrichten dat we kunnen groeien in ons geloof in Hem en toewijding aan Hem. Onder een liefdevolle gemeenschap verstaan we: omzien naar elkaar/op een warme en belangstellende manier met elkaar omgaan omzien naar de medemens die op drift is/zoekende is/in nood is De middelen die ons hierbij ten dienste staan zijn gericht op het doel: de Drie-enige God verheerlijken. Per tijd en gelegenheid kunnen de middelen verschillen. We streven ernaar om een uitgebalanceerd traject aan activiteiten aan te bieden zodat elke leeftijdsgroep voor haar geestelijke groei en toewijding verrijkt kan worden. We stimuleren middels prediking, huisbezoek en persoonlijk contact de deelname aan deze activiteiten. We zoeken naar mogelijkheden om het geloof ook te verspreiden onder mensen die minder-gelovig zijn. Drie speerpunten zijn en blijven: Hart hebben voor de Heer, voor elkaar en voor de wereld. Daarin moet balans zijn. We moeten de activiteiten die we ontplooien hieraan ‘ijken’.

Terug

 

© 2014 - Vrije Evangelische Gemeente te Wormerveer