First slide
 

Gereja Utusan Kristus:

1x per twee weken komen op zaterdagmiddag leden van de Gereja Utusan Kristus (GUK) die in de Zaanstreek wonen in ons kerkgebouw bij elkaar.
‘Gereja Utusan Kristus’ is de Indonesische benaming voor ‘Christus Afgezanten Kerk’, opgericht in 1982. Gereja Utusan Kristus (GUK) heeft sinds enkele jaren een kerkgebouw in Oud-Sloten en telt ruim 300 leden.
Alle activiteiten vinden tweetalig plaats: in het Nederlands en in het Indonesisch. Reden om dit tweetalig te doen is dat Indonesische mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn toch kunnen meedoen en dat jongere mensen die hier zijn geboren en opgroeien door het gebruik van de Indonesische taal een band houden of krijgen met Indonesië.
Als VEG Wormerveer proberen we de contacten met Gereja Utusan Kristus aan te halen en mogelijk samen activiteiten te doen.
Wilt u meer weten over de Gereja Utusan Kristus, ga dan eens naar een dienst in ons kerkgebouw, steeds op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 16.00 uur.
De data staan in de agenda van het maandblad.

Terug

 

© 2014 - Vrije Evangelische Gemeente te Wormerveer